Novosti

POSEBNA PONUDA

POSEBNA PONUDA U KAMPU: ACSI, ADAC, KUH, AVTOKAMPI.SI, CAMPING CARD EUROPE - 23,00 €
30.03. -15.06. i 09.09. - 15.10.2024.

U cijenu su uračunate dvije osobe, parcela, struja, 1 kućni ljubimac.

Ponuda vrijedi za zonu Gold