Info

Kućni red

Dragi gosti!

 Izuzetno nam je drago zaželjeti Vam dobrodošlicu u naš i Vaš Kamp Jezera Lovišća! Potruditi ćemo se da Vam kvalitetnim servisom, uslugom recepcije i ostalih službi i osoblja osiguramo ugodan i bezbrižan boravak.

Gosti Kampa Jezera Lovišća dužni su tijekom svog boravka pridržavati se kućnog reda i pravila ponašanja, vodeći računa o miru i sigurnosti svih gostiju kampa te vodeći računa o imovini kampa.

 • Prijava gostiju u Kampu obavlja se od 07,00 sati za goste na kamp mjestima, od 12,00 sati za goste na parcelama i od 17,00 sati za goste u mobilnim kućicama. Odjava gostiju koji su boravili na slobodnim kamp mjestima obavlja se najkasnije do 13,00 sati, za goste s parcela do 12,00 sati, a za goste koji su koristili mobilne kućice do 10,00 sati. Za sve odjave nakon navedenih rokova, naplatit će se još jedan dan boravka, ali bez prava na korištenje smještaja.
 • Obračun i plaćanje korištenih usluga gosti mogu obaviti na dan odlaska ili svakim danom najkasnije do 22,00 sata. Radi izbjegavanje gužvi, ili za slučaj ranog odlaska, gostima se preporuča da plaćanje obave dan prije namjeravanog odlaska.
 • Gosti su dužni za vrijeme boravka u Kampu imati kod sebe prijavnicu koju su dobili prilikom prijave na recepciji, te je na zahtjev osoblja Kampa pokazati.
 • U Kampu mogu biti smješteni samo gosti koji su prijavljeni na recepciji. Sve osobe koje se zateknu u kampu, a nisu prijavljeni kao gosti , udaljiti će se iz Kampa i biti će im naplaćena kazna.
 • Ulaz i izlaz iz Kampa, te vožnja osobnim ili bilo kojim drugim motornim vozilima unutar Kampa moguća je samo između 07,00 i 23,00 sata.
 • Ulaz u Kamp osobnim i bilo kojim drugim motornim vozilima moguć je isključivo korištenjem kartice koju su gosti dobili prilikom prijave na recepciji. Svaka zlouporaba kartice biti će sankcionirana i gosti će biti udaljeni iz Kampa.
 • Maksimalna dopuštena brzina kretanja vozilima po Kampu je 15 km/h. Pješaci imaju prednost pred svim vozilima. OBRATITE POZORNOST NA DJECU!
 • Gosti su dužni voditi brigu o čistoći svih prostora koje koriste. Smeće je potrebno odlagati samo u za to predviđene kante i kontejnere postavljene u Kampu. Sanitarne prostore gosti su dužni iza sebe ostaviti u urednom stanju.
 • Voda je u svim dijelovima Kampa pitka. Molimo goste da vodu koriste savjesno i umjereno.
 • Nije dopušteno pranje posuđa ili rublja na mjestima koja za to nisu predviđena.
 • Nije dopušteno pranje vozila, prikolica ili brodica na bilo kojem mjestu unutar Kampa, osim pranja brodica na privezištu.
 • Za vrijeme boravka gostima nije dopušteno stvaranje buke (upotrebom radio aparata, televizora, glazbenih instrumenata i sl), te ometanje ostalih gostiju glasnim razgovorom, vikom, lupanjem ili na bilo koje druge načine, i to u bilo koje doba dana/noći. Svi gosti koji na bilo koji način uznemiravaju ili ometaju ugodan boravak i odmor ostalih gostiju, ili na bilo koji način oštećuju imovinu Kampa ili drugih gostiju, osoblje Kampa može udaljiti iz Kampa, te im naplatiti boravak i svu eventualno nastalu štetu.
 • Potpuni mir i tišina u Kampu su obvezni od 24,00 sata do 07,00 sati.
 • Nije dopušteno zadržavanje, okupljanje ili noćenje na plaži nakon 24,00 sata.
 • Zabranjeno je oštećivanje stabala i ostalog zelenila na bilo koji način, uzimanje šljunka s plaže, ograđivanje prostora na kojem se boravi, te obavljanje bilo kakvih radova na parceli ili kamp mjestima, jer će u protivnom gostu bili naplaćena sva šteta koja je time nastala, a osoblje zadržava pravo u tom slučaju gostu uskratiti daljnji boravak u Kampu i naplatiti kaznu.
 • ZABRANJENO je paliti vatru, što uključuje i bilo kakav otvoreni plamen (npr. svijeća) na bilo kojem mjestu unutar Kampa. U mobilnim kućicama i na parcelama dopušten je samo roštilj na plin ili struju.
 • ZABRANJENA je vožnja brodovima, pedalinama, jet skyjevima, i svim ostalim plovilima unutar plivačke zone.
 • Osobe koje posjećuju prijatelje ili obitelj koji su gosti Kampa, svoja vozila moraju ostaviti na parkiralištu izvan Kampa, te se za posjetu trebaju prijaviti na recepciji. Posjeti su dopušteni u razdoblju od 08,00 do 21,00 sati, u trajanju od najviše 2 sata, a ukoliko posjetitelj trajanje svog posjeta produlji više od 2 sata, dužan je prilikom odlaska platiti dnevnu ulaznicu u iznosu od 50,00 kuna.
 • Ukoliko pronađu ostavljene, izgubljene ili zaboravljene predmete, gosti ih mogu predati na recepciju. Svoje dragocjenosti (nakit, novac i sl) gosti mogu,  pohraniti u sefu koji se nalazi na info punkt.
 • ŠKOLJIĆ d.o.o. ne preuzima odgovornost za eventualne krađe, oštećenja i nestanak imovine gosta. Isključuje se i odgovornost za štetu nastalu uslijed više sile, pa se gostima preporučuje da osiguraju svoju imovinu.
 • Za goste apartmana vrijede sva gore navedena pravila kao i pravila u nastavku:
  • prijava gostiju u apartmane moguća je od 16,00 sati, a odjava najkasnije do 9,00 sati
  • ručnike mijenjamo dva puta tjedno, a posteljinu jednom tjedno.
  • inventar apartmana nije dozvoljeno nositi na plažu.
  • za vrijeme Vaše odsutnosti iz apartmana, zbog sigurnosti zaključajte i zatvorite prozore.
  • prije odlaska i odjave apartmana, posuđe ostavite čisto.

 Svim gostima koji se ne budu pridržavali bilo koje odredbe ovog kućnog reda, te na bilo koji drugi način budu ometali ili uznemiravali rad Kampa, ostale goste kao i ugrožavali imovinu drugih, otkazat će se usluga boravka i smještaja u Kampu, i osoblje će ih udaljiti iz Kampa, te od njih naplatiti eventualno nastalu štetu.
 

Sve primjedbe i pritužbe gosti Kampa mogu uputiti isključivo na: reception@jezeravillage.com