Info

Kućni red

Dragi gosti!

 

Izuzetna nam je čast izraziti Vam dobrodošlicu te zaželjeti ugodan boravak u našem kampu.

Naša je želja bit Vam uvijek na raspolaganju, u nadi da će Vaš boravak u Kampu Jezera Lovišća biti ugodan i bezbrižan.

 

Pozivamo Vas na strogo poštivanje

KUĆNOG REDA

 

s kojim smo Vas upoznali prilikom dolaska na recepciji, te se nalazi u svakom apartmanu i mobilnoj kućici.

 

 1. Prijava gostiju u Kampu obavlja se od 07,00 sati za goste na kamp mjestima, od 12,00 sati za goste na parcelama, od 16, 00 sati za goste u apartmanima i od 17,00 sati za goste u mobilnim kućicama. Odjava gostiju koji su boravili na slobodnim kamp mjestima obavlja se najkasnije do 13,00 sati, za goste s parcela do 12,00 sati, za goste apartmana do 09, 00 sati, a za goste koji su koristili mobilne kućice do 10,00 sati. Za sve odjave nakon navedenih rokova, gostu će se naplatiti još jedan dan boravka, ali bez prava na korištenje smještaja.

 

 1. Obračun i plaćanje korištenih usluga gosti mogu obaviti na dan odlaska ili svakim danom najkasnije do 22,00 sata. Radi izbjegavanja gužvi ili u slučaju ranog odlaska, gostima se preporuča da plaćanje obave dan prije namjeravanog odlaska.

 

 1. Gosti su dužni za vrijeme boravka u Kampu imati kod sebe prijavnicu koju su dobili prilikom prijave na recepciji te je na zahtjev osoblja Kampa predočiti.

 

 1. Ulaz i izlaz iz Kampa, vožnja osobnim ili bilo kojim drugim motornim vozilima unutar Kampa moguća je samo između 07,00 sati i 23,00 sata.

 

 1. Postavljanje šatora i predšatora dopušteno je samo u vremenu od 09,00 sati do 21,00 sat.

 

 1. U Kampu mogu biti smješteni samo gosti koji su prijavljeni na recepciji. Maloljetnici u Kampu mogu boraviti samo u pratnji roditelja ili punoljetnih osoba kojima su povjereni na čuvanje i brigu. Za svakog neprijavljenog gosta plaća se naknada za nanesenu štetu kampu i ugrožavanje sigurnosti ostalih gostiju u iznosu od 150,00 €. Sve osobe koje se zateknu u Kampu, a nisu prijavljeni kao gosti, udaljit će se iz Kampa.

 

 1. Maksimalna dopuštena brzina kretanja vozilima po Kampu je 15 km/h. Pješaci imaju prednost pred svim vozilima. OBRATITE POZORNOST NA DJECU!

 

 

 1. Ulaz u Kamp osobnim i bilo kojim drugim motornim vozilima moguć je isključivo korištenjem kartice koju su gosti dobili prilikom prijave na recepciji. Svaka zlouporaba kartice bit će podložna novčanoj kazni u iznosu od 500 € i gosti će biti udaljeni iz Kampa.

 

 1. Gosti su dužni voditi brigu o čistoći svih prostora koje koriste. Smeće je potrebno odlagati samo u za to predviđene kante i kontejnere postavljene u Kampu. Sanitarne prostore gosti su dužni iza sebe ostaviti u urednom stanju.

 

 1. Voda je u svim dijelovima Kampa pitka. Molimo goste da vodu koriste savjesno i umjereno.

 

 1. Za vrijeme boravka gostima nije dopušteno stvaranje buke (upotrebom radio aparata, televizora, glazbenih instrumenata i sl), te ometanje ostalih gostiju glasnim razgovorom, vikom, lupanjem ili na bilo koje druge načine, i to u bilo koje doba dana/noći. Svi gosti koji na bilo koji način uznemiravaju ili ometaju ugodan boravak i odmor ostalih gostiju, ili na bilo koji način oštećuju imovinu Kampa ili drugih gostiju, osoblje Kampa može udaljiti iz Kampa, te im naplatiti boravak u cjelosti kao i eventualno nastalu štetu.

 

 1. Potpuni mir i tišina u Kampu su obvezni od 23,00 sata do 07,00 sati te od 13,00 sati do 15,00 sati.

 

 

 1. Zabranjeno je oštećivanje stabala i ostalog zelenila na bilo koji način te uzimanje šljunka s plaže. Ograđivanje prostora na kojem se boravi dozvoljeno je isključivo uz odobrenje Uprave kampa. Zabranjeno je obavljanje bilo kakvih radova na parceli ili kamp mjestima bez gore navedenog odobrenja. U protivnom će gostu biti naplaćena sva šteta koja je nastala, a osoblje zadržava pravo, u tom slučaju, gostu uskratiti daljnji boravak u Kampu.

 

 1. Zabranjeno je paliti vatru, što uključuje i bilo kakav otvoreni plamen (npr. svijeća) na bilo kojem mjestu unutar Kampa. U mobilnim kućicama i na parcelama dopušten je samo roštilj na plin ili struju.
 2. Nije dopušteno pranje posuđa ili rublja na mjestima koja za to nisu predviđena.

 

 1. Nije dopušteno pranje vozila, prikolica ili brodica na bilo kojem mjestu unutar Kampa.

 

 1. Nije dopušteno zadržavanje, okupljanje ili noćenje na plaži nakon 23,00 sata.

 

 1. Zabranjena je vožnja brodovima, pedalinama, jet skyjevima te svim ostalim plovilima unutar plivačke zone.

 

 1. Zabranjeno je cjelodnevno/cjelonoćno ostavljanje ležaljki, ručnika, prostirki ili bilo kakvih osobnih stvari na plaži jer će tjekom čišćenja plaže sve stvari biti uklonjene.

 

 1. Parkiranje osobnih vozila nije dopušteno izvan smještajnih jedinica. Automobili i ostala prijevozna sredstva koje nije moguće smjestiti na parcelu, gost je dužan parkirati na uređenom parkiralištu unutar kampa koje podliježe novčanoj naknadi prema važećem cjeniku Kampa.

 

 1. Osobe koje posjećuju prijatelje ili obitelj koji su gosti Kampa, svoja vozila moraju ostaviti na parkiralištu izvan Kampa te se za posjetu trebaju prijaviti na recepciji. Posjeti su dopušteni u razdoblju od 08,00 do 21,00 sati, u trajanju od najviše 2 sata, a ukoliko posjetitelj trajanje svog posjeta produlji više od 2 sata, dužan je prilikom odlaska platiti dnevnu ulaznicu u iznosu od 10 € za odraslu osobu i 5 € za dijete do 12 godina.

 

 1. Opremu, uređaje i inventar u mobilnoj kućici/apartmanu, gosti su dužni upotrebljavati u maniri dobrog gospodara te na odlasku ostaviti u zatečenom stanju. Eventualne kvarove i oštećenja dužni su prijaviti odmah našem osoblju te će biti naplaćene prema važećem cjeniku. Inventar i uređaje nije dozvoljeno iznositi izvan kućice/apartmana. Rublje, ručnike i posteljinu kao i ležaljke nije dozvoljeno iznositi iz smještajnih jedinica.

 

 1. U mobilnoj kućici/apartmanu pušenje je strogo zabranjeno!

 

 1. Na dan odlaska, gost je dužan iznijeti svu hranu i otpatke iz kućice/apartmana te oprati korišteno posuđe.

 

 1. Na dan odlaska gosta vrši se kontrola mobilne kućice/apartmana. U slučaju nastale štete ili nestanka predmeta iz sitnog inventara plaća se novčana naknada prema važećem cjeniku.

 

 1. Kamp Jezera Lovišća ne snosi odgovornost za vrijednosti ostavljene u mobilnoj kućici/apartmanu.

 

 1. U mobilnoj kućici/apartmanu nije dozvoljen duži boravak niti noćenje gostiju koji nisu prijavljeni kao gosti u Kampu.

 

 1. Kamp Jezera Lovišća zadržava pravo, u osobitim okolnostima, u odsutnosti gostiju, ulaziti u njihovu jedinicu, ako primijeti da je njegov ulazak neophodan kako bi se spriječila eventualna šteta te osobito kada opravdano sumnja na grubo kršenje pravila kućnog reda. U slučaju takvog interventnog ulaska u vrijeme odsutnosti gostiju, Uprava će goste obavijestiti o vremenu i razlogu ulaska u boravišnu jedinicu.

 

 1. Ukoliko gosti Kampa pronađu ostavljene, izgubljene ili zaboravljene predmete, mogu ih predati na recepciju.

 

 1. Svoje dragocjenosti (nakit, novac i sl) gosti mogu, pohraniti u sefu koji se nalazi na recepciji.

 

 1. ŠKOLJIĆ d.o.o. ne preuzima odgovornost za eventualne krađe, oštećenja i nestanak imovine gosta. Isključuje se i odgovornost za štetu nastalu uslijed više sile pa se gostima preporučuje da osiguraju svoju imovinu.

 

 1. Pošta u kamp dolazi radnim danom u prijepodnevnim satima te je gosti mogu preuzeti na recepciji.

 

 1. Sve primjedbe i pritužbe gosti Kampa mogu uputiti isključivo na: reception@jezeravillage.com

 

 

 1. Svim gostima koji se ne budu pridržavali bilo koje odredbe ovog kućnog reda te na bilo koji drugi način budu ometali ili uznemiravali rad Kampa, ostale goste kao i ugrožavali imovinu drugih, otkazat će se usluga boravka i smještaja u Kampu, i osoblje će ih udaljiti iz Kampa, te od njih naplatiti eventualno nastalu štetu.

 

 

Kućni red za vlasnike kućnih ljubimaca

 

Vlasnici kućnih ljubimaca dužni su ih prilikom dolaska prijaviti na recepciji uz predočenje iskaznice o cijepljenju te za njihov boravak platiti naknadu prema službenom cjeniku Kampa.

 

Gosti su kućne ljubimce dužni voditi vezane, sa brnjicom te ih držati vezane i unutar smještajne jedinice. Gosti su dužni počistiti nuždu koju obave kućni ljubimci i odložiti je u za to predviđene kante.

 

Kućne ljubimce može se tuširati samo u za to namijenjenim tuševima koji se nalaze na sanitarnim čvorovima.

 

Zabranjeno je uvoditi kućne ljubimce u prostore recepcije, trgovine, sanitarnih čvorova i općenito sve zatvorene prostorije, a posebno na dječja igrališta.

 

Kupanje kućnih ljubimaca dopušteno je samo na posebno označenom dijelu plaže. Gosti koji prekrše ovu odredbu kućnog reda dužni su, na zahtjev osoblja, platiti kaznu u iznosu od 150,00 €.

 

Boravak kućnih ljubimaca u Kampu je dopušten, osim za one kućne ljubimce koji na bilo koji način mogu dovesti u opasnost ili ometati siguran i udoban boravak gostiju. Osoblje Kampa ovlašteno je vlasniku kućnog ljubimca koji se ne pridržava ovog kućnog reda, naložiti da napusti Kamp.

 

Lnghr